Jeśli ubiegasz się o pracę w Admitad

W ramach procesu rekrutacji możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe dotyczące osób ubiegających się o pracę.

Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych podczas procesu rekrutacji oraz w utrzymywaniu zapisów dotyczących tego procesu. Informacje te mogą być ujawnione pracownikom i przedstawicielom Admitad w związku z przetwarzaniem Twojego CV oraz dla innych celów, w tym dla porównania informacji podanych w CV z wymaganiami dotyczącymi wolnych stanowisk w Admitad. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane poza UE i mogą być ujawnione przez Admitad jakiemukolwiek podmiotowi w ramach Admitad, jak również zewnętrznym stronom i władzom, jako dozwolone i/lub wymagane przez obowiązujące prawo i przepisy.

Back to top