Dla wydawcy, twórcy lub reklamodawcy

Jeśli jesteś wydawcą, twórcą lub reklamodawcą

Rejestracja i uczestnictwo w naszej sieci

Aby uzyskać dostęp do naszych technologii i usług, należy się zarejestrować w naszej sieci. Po rejestracji, oprócz danych opisanych w polityce dla odwiedzających, gromadzimy i przetwarzamy:

– Dane osobowe udostępnione przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym: imię, nazwisko, kraj, adres e-mail, nazwa użytkownika itp. Nazwa użytkownika będzie widoczna dla innych użytkowników Internetu podczas pracy z niektórymi programami.
– Dane udostępnione przez użytkownika w trakcie współpracy z Admitad, np. numer telefonu, adres pocztowy lub numer identyfikacji podatkowej.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, Art. 6(1)(b) RODO.
Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy żadnych innych danych osobowych poza tymi, które dobrowolnie nam udostępniono.

Pliki cookie

Poza plikami cookie wyszczególnionymi w sekcji dla odwiedzających, używamy również absolutnie niezbędnych plików cookie na stronach kont wydawcy i reklamodawcy, aby zapewnić prawidłowe działanie witryny.

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie używanych na stronach kont wydawców i reklamodawców (Polityka plików cookie).

Narzędzia analityczne

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzi Google Analytics i Yandex Metrica umożliwiających odpowiednie zaprojektowanie oraz ciągłą optymalizację naszej witryny, a także przygotowywanie raportów dot. użytkowania strony.

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystują Twoje dane oraz jak zrezygnować z ich udostępniania (Polityka plików cookie).

Informacje o plikach cookie administratora i plikach cookie firm trzecich

Jako wydawca lub reklamodawca jesteś zobowiązany do informowania użytkowników swojej strony internetowej nie tylko o swoich własnych plikach cookie, ale również o plikach cookie innych firm, w tym plikach cookie umieszczanych przez Admitad: ich nazwach, celach oraz o tym, w jaki sposób użytkownik może zapobiec umieszczaniu plików cookie na swoim urządzeniu. Użytkownik musi wyrazić zgodę na używanie zarówno plików cookie administratora, jak i firm trzecich na Twojej stronie internetowej, zanim plik cookie zostanie osadzony.

Rozszerzenie Admitad Extension dla Wydawców

Rozszerzenie Admitad Extension pozwala wydawcom generować deeplinki i zarządzać swoimi kontami.

Admitad Extension – Sklep

Rozszerzenie Admitad Extension można pobrać za pośrednictwem sklepu Chrome Web Store. Usługa ta jest oferowana stronom trzecim. Jeśli odwiedzisz sklep Chrome Web Store, Twoje dane mogą zostać im udostępnione. Informacje o ilości przetwarzanych danych oraz powodach ich przetwarzania, a także o prawach użytkownika i możliwościach konfiguracji można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Rozszerzenie Admitad Extension dla Przeglądarek

Kiedy użytkownik pobiera i korzysta z rozszerzenia Admitad Extension, jego dane osobowe są przetwarzane w sposób opisany w niniejszej sekcji. Poniżej można znaleźć informacje o podstawach prawnych i celach przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz, jeśli dotyczy, o uzasadnionych interesach i konieczności ich realizacji.

Pobieranie Rozszerzenia Admitad Extension

Aplikację można pobrać w sklepach przeglądarek internetowych (Google Chrome Web Store, Opera, Microsoft Edge i innych). Usługa ta jest oferowana przez strony trzecie. Gdy użytkownik pobiera rozszerzenie Admitad Extension, sklep Chrome Web Store może gromadzić jego dane osobowe. Informacje o ilości przetwarzanych danych oraz powodach ich przetwarzania, a także o prawach użytkownika i możliwościach konfiguracji można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych sklepów. Przykładowo:

Chrome Web Store

Aplikację można pobrać poprzez sklep Chrome Web Store. Usługa ta jest oferowana przez strony trzecie. Gdy użytkownik pobiera rozszerzenie Admitad Extension, sklep Chrome Web Store może gromadzić jego dane osobowe niezbędne, by umożliwić mu pobranie oraz zainstalowanie aplikacji. Informacje o ilości przetwarzanych danych oraz powodach ich przetwarzania, a także o prawach użytkownika i możliwościach konfiguracji można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Opera Addons

Aplikację można pobrać poprzez sklep Opera Addons. Usługa ta jest oferowana przez strony trzecie. Gdy użytkownik pobiera rozszerzenie Admitad Extension, sklep Opera Addons może gromadzić jego dane osobowe niezbędne, by umożliwić mu pobranie oraz zainstalowanie aplikacji. Informacje o ilości przetwarzanych danych oraz powodach ich przetwarzania, a także o prawach użytkownika i możliwościach konfiguracji można znaleźć w Polityce prywatności Opera: https://www.opera.com/pl/privacy

Microsoft Edge Add-ons

Aplikację można pobrać poprzez sklep Edge Add-ons. Usługa ta jest oferowana przez strony trzecie. Gdy użytkownik pobiera rozszerzenie Admitad Extension, Microsoft może gromadzić jego dane osobowe niezbędne, by umożliwić mu pobranie oraz zainstalowanie aplikacji. Informacje o ilości przetwarzanych danych oraz powodach ich przetwarzania, a także o prawach użytkownika i możliwościach konfiguracji można znaleźć w Polityce prywatności Microsoft: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

Podstawy prawne i cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz konieczność ich przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z warunków użytkowania (art. 6(1) (b) RODO). Za zgodą użytkownika (art. 6(1)(a) RODO) możemy również przetwarzać jego dane osobowe w przypadkach i zakresie opisanym poniżej. Użytkownik nie jest zobowiązany do pobrania lub używania rozszerzenia.

Jeśli użytkownik nie poda swoich danych osobowych, niektóre funkcje rozszerzenia Admitad Extension mogą być niedostępne. Nie będzie to miało żadnych innych konsekwencji dla Ciebie.

Używanie rozszerzenia Admitad Extension

Jeśli używasz rozszerzenia Admitad Extension, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby ułatwić Ci korzystanie z aplikacji, do wewnętrznej analityki oraz marketingu bezpośredniego.

Aby mogła działać, aplikacja musi mieć dostęp do Twojego konta.

Aby Rozszerzenie Admitad działało prawidłowo, musi

Mieć dostęp do następujących danych na Twoim koncie:

–        identyfikatora użytkownika, nazwy użytkownika, imienia i nazwiska, ustawień konta

–        adresu e-mail;

–         numeru telefonu;

–         listy witryn reklamowych;

–         listy programów powiązanych z witrynami reklamowymi;

–         raportów dot. witryn reklamowych, działań, czasu i programów (partnerskie, poleceń itp.);

–         danych finansowych (informacje o płatnościach, metody wypłaty, środki w trakcie przetwarzania, potwierdzone zarobki, środki gotowe do wypłaty, możliwość zlecenia wypłaty).

Gromadzić następujące informacje:

–         adresy URL odwiedzanych stron internetowych;

–         dane dot. instalacji/rejestracji/inicjalizacji rozszerzenia;

–         deeplinki, które generowane za pomocą SubID, powiązania z Twoją witryną reklamową oraz programem partnerskim.

W każdej chwili możesz zablokować dostęp aplikacji w sekcji ustawień konta „API i aplikacje”.

Rozszerzenie Admitad Extension tworzy pliki cookie w przeglądarce użytkownika i gromadzi dodatkowe informacje, aby móc dokonać oceny funkcjonalności aplikacji oraz przeprowadzać analizy statystyczne za pośrednictwem Google Analytics. Obejmuje to:

·        informacje o urządzeniu (rodzaj, system operacyjny, ustawienia języka, ID urządzenia, ID aplikacji, lokalizacja);

·        inicjalizację rozszerzenia, kliknięcia jego różnych elementów, wybrane wartości oraz wprowadzone dane;

·        adresy URL odwiedzanych stron internetowych;

·        identyfikator Google Analytics;

·        identyfikator sesji;

·        identyfikator działania (używany jest znacznik czasu z czasem wykonania lokalnego działania);

·        identyfikator wszystkich działań użytkownika.

Można również skonfigurować dodatek, który dezaktywuje Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Przekazywanie danych stronom trzecim przez Admitad Extension

Dane użytkownika mogą zostać przekazane następującym stronom trzecim, aby usprawnić korzystanie z deeplinków:

Admitad Monetize Technologies GmbH, Heinz-Nixdorf-Str 6, 74172 Neckarsulm, Niemcy

https://www.adgoal.de/en/privacy.html

Dla celów analizy statystycznej dane użytkownika zostaną przesłane do platformy Google Analytics:

Google (Google LLC („Google”), z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL

Integracja z Google Ads

Jest to narzędzie dla Wydawców, którzy kupują ruch z usługi reklamy kontekstowej Google Ads i kierują go na strony naszych reklamodawców, bezpośrednio lub poprzez stronę docelową. Informacje o ilości przetwarzanych danych oraz powodach ich przetwarzania, a także o prawach użytkownika i możliwościach konfiguracji można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Kiedy użytkownik korzysta z integracji z Google Ads, jego dane osobowe są przetwarzane w sposób opisany w niniejszej sekcji. Ten typ integracji umożliwia nam dostęp do danych Twoich kampanii reklamowych Google Ads. Poniżej można znaleźć informacje o podstawach prawnych i celach przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz, jeśli dotyczy, o uzasadnionych interesach i konieczności ich realizacji.

Gdy użytkownik korzysta z integracji z Google Ads, gromadzimy jego dane osobowe, w tym identyfikator konta Google i identyfikator kliknięcia (GCLID). Pozwala to na skonfigurowanie wysyłania działań z Admitad do odpowiednich kampanii reklamowych na koncie reklamowym Google Ads.

Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać danych osobowych, narzędzie „Integracja z Google Ads” nie będzie mogło działać. Nie będzie to miało jednak żadnych innych konsekwencji.

Do góry